Bilgi Güvenliği Politikası

Amaç:

Bu politikanın amacı; temel bilgi güvenliği prensiplerini tanımlamak ve bu prensiplere üst yönetimin verdiği desteği ifade etmektir.

Kapsam

Bu politikanın kapsamı tüm organizasyon ve bilgi varlıklarıdır.

Sorumluluklar:
Genel Müdür

Politikanın şirketin bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılar nitelikte bulunmasından ve politikanın uygulanması için gerekli kaynak ve gözetimin sağlanmasından, politikanın en az yılda bir kez veya politikada değişiklik gerektirebilecek durumlarda gözden geçirilmesinden sorumludur.

BGYS Temsilcisi

Genel Müdür tarafından görevlendirilen BGYS Temsilcisi, Bilgi Güvenliği Politikasının şirket ihtiyaçlarını karşılar nitelikte bulunmasından, uygulanması için gerekli destek ve gözetimin sağlanmasından sorumludur.

Tüm Personel

Bilgi Güvenliği Politikasının gereklerinin görev alanlarının gerektirdiği biçimde yerine getirilmekten sorumludur.

TANIMLAR

BGYS : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Gizlilik : Bilginin içeriğinin görüntülenmesinin, sadece bilgiyi/veriyi görüntülemeye izin verilen kişilerin erişimi ile kısıtlanmasıdır. 

Bütünlük : Bilginin yetkisiz veya yanlışlıkla değiştirilmesinin, silinmesinin veya eklemeler çıkarmalar yapılmasının tespit edilebilmesi ve tespit edilebilirliğin garanti altına alınmasıdır. 

Erişilebilirlik: Bilginin ihtiyaç duyulduğu her an kullanıma hazır olmasıdır.

 

UYGULAMA

BGYS Politikası

Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak

Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.  

Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.

Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek 

Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik şirket sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak

Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini en aza indirecek yetkinliğe sahip olmak

Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.

 

YAPTIRIM

Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında Disiplin Prosedürü hükümleri uygulanır.